• banner1-1
  • banner3-3
  • banner2-2

Специални продукти

Създадена през 2007 г., корпорацията Manfre е една от най -ранните местни компании, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност и масово производство на различни продукти за промишлена филтрация. Manfre е признат за високотехнологично предприятие през 2012 г. и е преминал системата за качество ISO9001, система за управление на околната среда ISO14000, система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS18000 и система за управление на интелектуалната собственост GB/T29490 2013 г. Ние предлагаме модерни технологии за филтриране.

Новодошли